OKRENITE SE ZDRAVLJU!
PRAVILA PROMOTIVNE AKCIJE

New Fitness Distribution d.o.o. Beograd-Vračar, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Beogradu, na adresi u Rudničkoj ulici broj 1, matični broj: 21460087, PIB: 111310591 (u daljem tekstu: Organizator), ovim putem definiše Pravila promotivne akcije „Okrenite se zdravlju!“ (u daljem tekstu: Pravila). 

 

Konkurisanjem u navedenoj Akciji, Učesnici potvrđuju da su upoznati sa ovim Pravilima i da ista u celini prihvataju. 

 

Promotivna akcija „Okrenite se zdravlju!“ (u dosadašnjem i daljem tekstu: Akcija) se organizuje pod sledećim uslovima: 

 

  1. Trajanje Akcije. Akcija će trajati u periodu od 21.4.2022 godine, do 29.4.2022 godine. Organizator može, bez prethodnog obaveštenja, skratiti trajanje Akcije, s tim što svi Učesnici koji su aplicirali za učešće u Akciji do momenta njenog otkazivanja ostvaruju sva prava garantovana ovom Akcijom. 
  2. Cilj Akcije. Cilj Akcije je promocija Organizatora i njegove delatnosti. 
  3. Mesto sprovođenja Akcije: Instagram stranica brenda FitFlix: https://www.instagram.com/fitflix.rs/.
  4. Pravo učestvovanja u Akciji. Pravo učestvovanja u Akciji imaju svi punoletni građani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Učesnici). Pravo na učestvovanje nemaju lica zaposlena kod Organizatora. 
 • Način učestvovanja u Akciji, određivanje dobitnika i nagrade. 
  1. Pravo na učestvovanje u Akciji, Učesnici ostvaruju tako što zaprate, odnosno lajkuju sledeće Instagram stranice Fitfliiix, Quest42 i Braun Srbija, i da u komentaru napišu jednu svoju zdravu naviku. 
  2. Po okončanju Akcije, Organizator će nasumičnim odabirom odabrati 5 Učesnika kao dobitnike. 
  3. Dobitnicima će biti podeljene sledeće nagrade (Organizator odlučuje koji od 5 dobitnika će dobiti koje nagrade): 
   1. Jedan dobitnik će dobiti Braun JB3060 blender
   2. Drugi dobitnik će dobiti pristup Fitflix aplikaciji za period od 60 dana
   3. Tri dobitnika će dobiti vaučer u vrednosti od 3000 RSD za kupovinu fitnes opreme u online prodavnici Quest 42
   4. Svaki dobitnik će uz navedenu nagradu osvojiti i 30 dana besplatnog korišćenja Fitflix aplikacije 
  4. Učesnici koji budu oglašeni za dobitnike će u roku od 7 dana od prijema ovakvog obaveštenja biti dužni da Organizatoru dostave adresu na koju im se nagrada može poslati. Ukoliko navedeno propuste da učine u ostavljenom roku, Organizator im nije dužan poslati nagradu, niti je dužan izvlačiti novog dobitnika za tu istu nagradu. 
  5. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne bude mogao da stupi u kontakt sa dobitnicima u roku od 7 dana od dana njihovog izvlačenja. 
  6. Organizator može odbiti da uruči nagradu dobitniku za koga se naknadno ispostavi da ne ispunjava uslove za učestvovanje u Akciji. 
  7. Učesnici svojim učestvovanjem u Akciji daju pravo Organizatoru da na Facebook i Instagram stranicama na kojima se organizuje Akcija javno objavi identitet, odnosno ime i prezime dobitnika. Organizator nema obavezu da javno objavi identitet dobitnika. 
 1. Organizator će čuvati podatke o Učesnicima u roku od mesec dana od dana okončanja Akcije, dok će podatke o dobitnicima čuvati u roku od tri godine od dana okončanja Akcije. Nakon isteka navedenih rokova, podaci će biti obrisani. Podaci će se koristiti isključivo u svrhu sprovođenja Akcije. U pogledu zaštite podataka o ličnosti Učesnika Akcije, primenjuju se odredbe Politike privatnosti prisutne na https://fitflixgroup.com/opsti-uslovi-poslovanja/
 2. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost, niti preuzima bilo kakve obaveze, osim onih izričito ovde navedenih, prema Učesnicima Akcije. 
 3. Ova Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet stranici Organizatora, a primenjuju se počev od dana početka trajanja Akcije. 

U Beogradu, dana 21.4.2022 godine. 

Sidebar